آزمایش کرگیری بتن: مزایا + نحوه انجام

زمان مطالعه: 3 دقیقه

بتن، یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در جهان است. این ماده، از مخلوط کردن سیمان، آب، سنگدانه، و افزودنی های بتن ساخته می شود. بتن، خواص مختلفی دارد که باید در طراحی و ساخت سازه های بتنی مورد توجه قرار گیرد.

آزمایش های بتن، ابزاری ضروری برای کنترل کیفیت بتن هستند. این آزمایش ها، به مهندسان و سازندگان کمک می کنند تا خواص بتن را ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که بتن مطابق با استانداردهای مورد نیاز است.

آزمایش کرگیری بتن، یکی از آزمایش های غیر مخرب بتن است که برای تعیین مقاومت فشاری بتن استفاده می شود. این آزمایش، یکی از دقیق ترین روش های تعیین مقاومت فشاری بتن است.

کاربردهای آزمایش کرگیری بتن

آزمایش کرگیری بتن، کاربردهای مختلفی دارد. برخی از کاربردهای این آزمایش عبارتند از:

 • تعیین مقاومت فشاری بتن در محل پروژه: این آزمایش، می تواند در محل پروژه انجام شود و به مهندسان کمک می کند تا مقاومت فشاری بتن را بدون تخریب نمونه بتن، تعیین کنند.
 • تعیین مقاومت فشاری بتن در مراحل مختلف ساخت و ساز: این آزمایش، می تواند در مراحل مختلف ساخت و ساز انجام شود و به مهندسان کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که بتن در طول زمان، مقاومت خود را حفظ می کند.
 • تعیین مقاومت فشاری بتن در سازه های موجود: این آزمایش، می تواند در سازه های موجود انجام شود و به مهندسان کمک می کند تا وضعیت سازه را ارزیابی کنند.

مراحل آزمایش کرگیری بتن

آزمایش کرگیری بتن، به طور کلی در چهار مرحله انجام می شود:

مرحله 1: انتخاب محل کرگیری

در این مرحله، محل کرگیری انتخاب می شود. محل کرگیری باید به گونه ای انتخاب شود که نماینده بتن باشد.

روش انتخاب محل کرگیری

انتخاب محل کرگیری، یکی از مهمترین مراحل آزمایش کرگیری بتن است. محل کرگیری باید به گونه ای انتخاب شود که نماینده بتن باشد.

عوامل مختلفی در انتخاب محل کرگیری باید در نظر گرفته شوند. برخی از این عوامل عبارتند از:

 • وضعیت سازه: اگر سازه موجود است، باید محل کرگیری به گونه ای انتخاب شود که به سازه آسیب نرساند.
 • وجود آرماتور: اگر بتن حاوی آرماتور است، باید محل کرگیری به گونه ای انتخاب شود که آرماتور مانع کرگیری نشود.
 • وجود حفره ها: اگر بتن حاوی حفره است، باید محل کرگیری به گونه ای انتخاب شود که حفره ها مانع کرگیری نشوند.

در حالت کلی، محل کرگیری باید در مناطقی از بتن که دارای تراکم و مقاومت کافی هستند، انتخاب شود.

مرحله 2: تهیه دستگاه کرگیری

در این مرحله، دستگاه کرگیری آماده می شود. دستگاه کرگیری، شامل یک دستگاه چرخشی، یک مته، و یک مبدل التراسونیک است.

نکات مهم انتخاب دستگاه کرگیری

دستگاه کرگیری، شامل یک دستگاه چرخشی، یک مته، و یک مبدل التراسونیک است.

دستگاه چرخشی، برای چرخش مته استفاده می شود. مته، برای ایجاد سوراخ در بتن استفاده می شود. مبدل التراسونیک، برای تعیین مقاومت فشاری بتن استفاده می شود.

دستگاه کرگیری باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا دقت آزمایش را افزایش دهد.

مرحله 3: انجام کرگیری

در این مرحله، کرگیری انجام می شود. کرگیری، با استفاده از دستگاه کرگیری انجام می شود.

مراحل انجام کرگیری

کرگیری، با استفاده از دستگاه کرگیری انجام می شود. مراحل کرگیری عبارتند از:

 1. سطح بتن مورد نظر، تمیز و خشک می شود.
 2. دستگاه کرگیری روی سطح بتن قرار می گیرد.
 3. مته، به دستگاه کرگیری متصل می شود.
 4. دستگاه کرگیری روشن می شود.
 5. مته، با سرعت ثابتی، به داخل بتن چرخانده می شود.
 6. پس از رسیدن مته به عمق مورد نظر، کرگیری متوقف می شود.

عمق کرگیری معمولاً 100 تا 150 میلی متر است.

مرحله 4: آزمایش مقاومت فشاری

در این مرحله، مقاومت فشاری بتن با استفاده از مبدل التراسونیک تعیین می شود.

نحوه انجام آزمایش مقاومت فشاری

مقاومت فشاری بتن، با استفاده از مبدل التراسونیک تعیین می شود. مراحل آزمایش مقاومت فشاری عبارتند از:

 1. مبدل التراسونیک، به انتهای مغزه کرگیری متصل می شود.
 2. دستگاه التراسونیک روشن می شود.
 3. دستگاه التراسونیک، زمان عبور امواج صوتی از طریق مغزه کرگیری را اندازه گیری می کند.
 4. با استفاده از فرمول زیر، مقاومت فشاری بتن محاسبه می شود:
R = (d * 1000) / (2 * t)

در این فرمول، R مقاومت فشاری بتن (در مگاپاسکال)، d فاصله بین دو مبدل (در میلی متر)، و t زمان عبور امواج صوتی (در میلی ثانیه) است.

عوامل موثر بر دقت آزمایش کرگیری

دقت آزمایش کرگیری، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

 • کیفیت دستگاه کرگیری: دستگاه کرگیری با کیفیت بالا، دقت آزمایش را افزایش می دهد.
 • تجربه اپراتور: اپراتور با تجربه، دقت آزمایش را افزایش می دهد.
 • شرایط محیطی: دما و رطوبت محیط، می توانند بر دقت آزمایش تأثیر بگذارند.
 • شرایط بتن: خواص بتن مانند مقاومت فشاری، تراکم، و وجود حفره ها، می توانند بر دقت آزمایش تأثیر بگذارند.

مزایای آزمایش کرگیری بتن

آزمایش کرگیری بتن، مزایای زیادی نسبت به سایر روش های تعیین مقاومت فشاری بتن دارد. برخی از مزایای این آزمایش عبارتند از:

 • غیر مخرب بودن: این آزمایش، باعث تخریب نمونه بتن نمی شود.
 • سرعت انجام آزمایش: این آزمایش، به سرعت انجام می شود.
 • قابلیت استفاده در محل پروژه: این آزمایش، می تواند در محل پروژه انجام شود.

کاربرد آزمایش کرگیری

تعیین میزان دوام بتن

آزمایش کرگیری بتن، می تواند برای تعیین میزان دوام بتن استفاده شود. دوام بتن، توانایی بتن در برابر عوامل مخرب مانند یخ زدگی و ذوب، خوردگی، و مواد شیمیایی است.

با استفاده از آزمایش کرگیری بتن، می توان مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب را تعیین کرد. این آزمایش، می تواند به مهندسان کمک کند تا سازه های بتنی را در برابر عوامل مخرب مقاوم کنند.

تعیین مقاومت خمشی بتن

آزمایش کرگیری بتن، می تواند برای تعیین مقاومت خمشی بتن استفاده شود. مقاومت خمشی بتن، توانایی بتن در برابر خمش است.

با استفاده از آزمایش کرگیری بتن، می توان مقاومت بتن در برابر خمش را تعیین کرد. این آزمایش، می تواند به مهندسان کمک کند تا سازه های بتنی را در برابر خمش مقاوم کنند.

تعیین میزان ترک خوردگی بتن

آزمایش کرگیری بتن، می تواند برای تعیین میزان ترک خوردگی بتن استفاده شود. ترک خوردگی بتن، یکی از مهمترین عوامل کاهش مقاومت بتن است.

با استفاده از آزمایش کرگیری بتن، می توان میزان ترک خوردگی بتن را تعیین کرد. این آزمایش، می تواند به مهندسان کمک کند تا سازه های بتنی را در برابر ترک خوردگی مقاوم کنند.

محدودیت های آزمایش کرگیری بتن

آزمایش کرگیری بتن، محدودیت هایی نیز دارد. برخی از محدودیت های این آزمایش عبارتند از:

 • تخریب بتن: آزمایش کرگیری، باعث تخریب بتن می شود.
 • عدم دقت در برخی موارد: آزمایش کرگیری، در برخی موارد، دقت کافی ندارد.

نتیجه گیری

آزمایش کرگیری بتن، روشی دقیق و غیر مخرب برای تعیین مقاومت فشاری بتن است. این آزمایش، کاربردهای مختلفی دارد و می تواند به مهندسان و سازندگان کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که سازه های بتنی، دارای کیفیت و ایمنی لازم هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید